Cultuurnetwerk Roosendaal

Short Filmfestival Roosendaal is een initiatief van Cultuurnetwerk Roosendaal. Het doel is het creëren van een duurzaam cultuurevenement dat uitstraling geeft aan cultuur en cultuurbeleving in de gemeente Roosendaal. Ondernemers, bewoners en bezoekers worden passief en actief gestimuleerd deel te nemen.

In 2016 is Cultuurnetwerk Roosendaal door de gemeente Roosendaal in het leven geroepen. Het kreeg de opdracht mee te onderzoeken waar de kracht ligt van kunst en cultuur en hoe deze van waarde kan zijn voor Roosendaal. Met als resultaat de ontwikkeling van de prototypes. Dit zijn voorbeelden van projecten waarbij verschillende partijen uit diverse domeinen en disciplines bij elkaar zitten om tot een samenwerking te  komen. Op deze manier is ook Short Filmfestival Roosendaal tot stand gekomen. Behalve cultureel betrokken inwoners, kunstenaars en creatieve makers zijn ook ambtenaren van cultuur en directies van culturele instellingen vertegenwoordigd in het cultuurnetwerk.